W 1912 roku w Kościanie powstaje jedna z pierwszych w Zaborze Pruskim drużyna skautowa im. Jana III Sobieskiego. Młodzi skauci kultywują narodowe tradycje i poprzez zajęcia sportowe, gry terenowe, musztrę szykują sie do Powstania. Kiedy wybuchła I Wojna Światowa, wielu z nich wcielono do armii pruskiej. Dezerterzy i powracający z wojny zdemobilizowani żołnierze stali się główną siłą powołanej do życia 14 grudnia 1918 Rezerwy Skautowej. Formacja liczyła 120 żołnierzy pod dowództwem instruktora skautowego, drużynowego Józefa Kamińskiego. W nocy 29/30 grudnia 1918 r. oddział skautów zdobył broń z magazynów pruskich, a następnego dnia rozbroił stacjonujących w Kościanie żołnierzy pruskich. Rezerwa Skautowa brała udział w wielu bitwach powstania wielkopolskiego m.in. w rejonie Wolsztyna i Leszna.

Drużyna Jana III Sobieskiego z Kościana, ćwiczenia sanitarne, 1912 rok. Z wąsem - drużynowy Janusz Czaplicki.

Wycieczka drużyny skautowej im. Jana III Sobieskiego w 1919 roku.

Luty 1919 - skauci z Kościan pod Lesznem. Żołnierz w stopniu kaprala Armii Wielkopolskiej w oknie, to Janusz Czaplicki.
Rozkazem dziennym nr 8 z 8.01.1919r. stworzono IX Okręg Wojskowy z siedzibą w Kościanie, którego dowódcą został
ppor. Gomerski. Należało przygotować się na kontrataki niemieckie dlatego postanowiono zwiększyć liczebność oddziałów powstańczych. 17 stycznia ogłoszono pobór do Armii Wielkopolskiej.

Nr 1 ppor. Stanisław Sikora, nr 4 Leon Tomaszewski z Kościańskiej Rez. Skautowej.

Więcej informacji na stronie Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie .

Kliknij aby obejrzeć stronę Muzeum