18.12.1918r. Komenda kościańskiej drużyny skautowej (Janusz Czaplicki, Józef Kamiński i Jan Banaszak)
utworzyła elitarny oddział zbrojny "Rezerwa Skautowa" w którego szeregi wstąpiło 65 skautów
w wieku 18-30 lat, wszyscy byli weteranami I Wojny Światowej. Rozkazem dziennym nr 8 z 8.01.1919r.
stworzono IX Okręg Wojskowy z siedzibą w Kościanie, którego dowódcą został ppor.Gomerski.
Należało przygotować się na kontrataki niemieckie dlatego postanowiono zwiększyć
liczebność oddziałów powstańczych. 17 stycznia ogłoszono pobór do Armii Wielkopolskiej.


To właśnie do Powiatowych Komend Uzupełnień nawiązywał nasz Punkt Rekrutacyjny.
W czwartek 16 lutego 2012 roku, PKU pojawił się w Kościańskim Ośrodku Kultury. Tam przywitał młodych
rekrutów z otwartymi ramionami (jak widać na załączonym obrazku). Po wnikliwym badaniu Komisja wydawała
rzetelną opinię o drużynie, wysyłała ją do pracowni fotograficznej a następnie wyznaczała misję do wypełnienia.


Nim przystąpiliśmy do rozgrywki, przeprowadziliśmy w kościańskich szkołach lekcje "żywej historii",
dotyczące przebiegu Powstania Wielkopolskiego. Przedstawialiśmy sylwetki powstańców a następnie żołnierzy
Wojsk Wielkopolskich wraz z ekwipunkiem i uzbrojeniem. Poruszaliśmy też wątek udziału Wielkopolan
w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wykładach informowaliśmy o zbliżającej się Grze i obchodach 93. rocznicy
podpisania rozejmu w Trewirze, zachęcając młodzież do udziału w życiu kulturalnym regionu.


Propaganda to podstawa. Podczas akcji „Kryptonim Wolność” gazeciarz roznosił powstańczy „Kościański Dodatek Nadzwyczajny”, w którym znaleźć mogliśmy tło do naszej gry miejskiej. Przebieg Powstania Wielkopolskiego
w Wielkopolsce i Ziemi Kościańskiej skrótowo opisał, regionalista Jan Pawicki.


W 1912 roku w Kościanie powstaje jedna z pierwszych w Zaborze Pruskim drużyna skautowa im. Jana III Sobieskiego.
Młodzi skauci kultywują narodowe tradycje i poprzez zajęcia sportowe, gry terenowe, musztrę szykują sie do Powstania.

Drużyny musiały wykonać wiele z ponad 10 misji, nim oswobodziły Kościan z rąk zaborcy.
Mimo niedogodnych warunków atmosferycznych, ochotniczki i ochotnicy dzielnie stawiali czoło wyzwaniom.


Jednym z ostatnich i najtrudniejszych zadań do wypełnienia była misja "Arsenał”, przeprowadzana na terenie
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego. Tylko kilka drużyn odniosło sukces.


Na zakończenie gry zwycięska drużyna wspólnie z rekonstruktorami zainscenizowała „zdobycie arsenału” przy Pl. I. Paderewskiego i wywiesiła polską i powstańczą flagę na murach szpitala.